Toetus

Projekti lühikirjeldus: Puidutare OÜ äriideeks on toota puitehitisi, mis ei nõua ehitusluba nagu näiteks aiamajad, saunad, lehtlad, paadikuurid, piirdeaiad, lillekastid, istepingid jm puitelemendid.

Projekti esmärgiks on suurendada ettevõtte tuntust, viia ellu planeeritud turundustegevused, soetada vajalik põhivara ning katta käivitamiseks vajalikud tööjõukulud.

Projekti tulemusena ostetud seadmed, valminud koduleht (koos e-poega), loodud vähemalt 2 töökohta, kaetud 1 töötaja tööjõukulud (6,5 kuud) ning saavutatud planeeritud majandusnäitajad.

Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa on 15 000 eurot.

Kalkulaator